Przedstawiciel Zontes w Polsce

ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec (adres siedziby i adres do korespondencji: Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318605;

Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – KRS;
NIP: 5562678193;
REGON: 340526925.

Formularz kontaktowy